GHSA Region Champions

   Choose Year:                        Choose Team:

Region Champions for 2013


GHSA
AAAAAA
Region
School
1-AAAAAA
     Camden County
2-AAAAAA
     Lovejoy
3-AAAAAA
     Langston Hughes
4-AAAAAA
     North Cobb
5-AAAAAA
     Lassiter
6-AAAAAA
     Alpharetta
7-AAAAAA
     Collins Hill
7-AAAAAA
     Norcross
7-AAAAAA
     North Gwinnett
8-AAAAAA
     Archer (Lawrenceville)
AAAAA
Region
School
1-AAAAA
     Lee County
2-AAAAA
     Warner Robins
3-AAAAA
     Ware County
4-AAAAA
     Creekside
5-AAAAA
     North Paulding
6-AAAAA
     Tucker
7-AAAAA
     Kell
8-AAAAA
     Gainesville
AAAA
Region
School
1-AAAA
     Westover
2-AAAA
     Veterans
3-AAAA
     Burke County
4-AAAA
     Griffin
5-AAAA
     Sandy Creek
6-AAAA
     Marist
7-AAAA
     Dalton
8-AAAA
     Monroe Area
AAA
Region
School
1-AAA
     Appling County
2-AAA
     Carver (Columbus)
3-AAA
     Washington County
4-AAA
     Callaway
5-AAA
     Cartersville
6-AAA
     Blessed Trinity
7-AAA
     Buford
8-AAA
     Elbert County
AA
Region
School
1-AA
     Brooks County
2-AA
     Benedictine
3-AA
     Laney
4-AA
     Lamar County
5-AA
     Heard County
6-AA
     Lovett
7-AA
     Calhoun
8-AA
     Washington-Wilkes
A
Region
School
1-A
     Seminole County
2-A
     Clinch County
3-A
     Calvary Day
4-A
     Marion County
5-A
     Eagle's Landing Christian
6-A
     Mount Pisgah Christian
7-A
     Aquinas
8-A
     Prince Avenue Christian
GISA
Region
School
1-AAA
2-AAA
1-AA
2-AA
3-AA
     Valwood School
4-AA
1-A
2-A

Have new information?  Need to submit a correction?  Please contact us here.
Copyright © 2004-2014 , GHSFHA.COM All rights reserved.